Xarxa Social

Xarxa Social Xarxa Social Xarxa Social
Xarxa Social

ENERGIA POSITIVA
Quan els seus empleats deixen d’ser "només empleats" i comencen a ser persones, succeixen moltes coses interessants. Deixi entrar a la seva empresa l’energia més poderosa: l’il·lusió de la seva gent.

Xarxa Social

La participació genera compromís.

El col·lectiu d’empleats i col·laboradors d’una empresa constitueix un grup humà molt interessant des d’una perspectiva d’animació social i enfortiment dels vincles i del sentiment de pertinença. Si deixa que s’expressi i dóna eines per a canalitzar el geni individual i l’organització informal dels seus empleats, tindrà una grata sorpresa. Doni un pas endavant i entri en el món de l’empresa 2.0.

El Mòdul Xarxa Social reconeix i autentifica dins l’empresa l’existència de les relacions informals i presta a les persones de l’organització un canal, una via, una eina per a la creació i l’animació de grups informals d’interès, posant en contacte a persones amb interessos comuns que d’una altra manera tindrien escassa possibilitat de compartir-los.

La Xarxa Social recorre transversalment l’organització sense tenir en compte ubicacions, seus, departaments i vigoritza la cultura d’empresa amb els valors de la participació i la coresponsaibilitat. El missatge que els seus membres reben és clar: tu importes.

A més a més, si forma part d’un programa més ampli, la creació, desenvolupament i animació del Mòdul Xarxa Social, fomenta la participació dels seus empleats com individus i com a col·lectiu, quedant garantitzada una major vinculació amb la marxa del programa, la seva millora contínua i el seu futur desenvolupament.

Si desitja saber-ne més sobre aquest mòdul o qualsevol servei easylife, o desitja una demostració, no dubti en sol·licitar més informació sense cap mena de compromís.

Sol·licitar més informació

Tornar a Solucions easylife