Formació

Formació
Formació

Un equip multidisciplinari que treblla integrant les visions de Màrqueting, Comunicació i Aprenentatge en accions formatives útils i atractives. És Formació - Acció

La Formació i la Comunicació. Les grans eines per a promoure el canvi individual alineat a les noves estratègies.

Les empreses més evolucionades desitgen promoure una cultura en la què el compliment dels alts estàndards i objectius de negoci siguin compatibles amb la gestió ètica i respectuosa amb les persones. Una cultura en la qual la Igualtat d’Oportunitats, la Conciliació i el Lideratge de Qualitat convisquin i contribueixin a l’èxit del negoci.

Amb freqüència, la plena aplicació d’un Pla d’Igualtat, d’un Programa de Conciliació, l’implantanció del Protocol contra l’Assetjament, l’implantació de mesures com el Teletreball o dels principis de l’agenda sincronitzada, requereixen de programes de Sensibilització, Comunicació o Formació d’empleats per a la seva plena aplicació.

Un cop definida una estratègia social en l’empresa, la formació és la gran eina de canvi. La formació ens ajuda a què tots els empleats entenguin, interioritzin i actuin d’acord als nous estàndards definits. Requereixen d’especial atenció els col·lectius com l’Equip Directiu, Mànagers o Autoritats, si ells no s’alineen amb el seus principis, Igualtat, Conciliació… són només paraules en l’empresa.

Easylife acompanya a les empreses a través dels seus processos de canvi amb programes de Formació ad hoc o amb solucions de formació ja provades i dissenyades per a cada necessitat específica.

OFERTA FORMATIVA

Beneficiïs de programes dissenyats per afrontar les necessitats de formació més habituals en el camp del Comrpromís amb els empleats.

Formació IGUALTAT

 • Gestió de Persones sota un model d’Igualtat d’Oportunitats.
 • Jornada de sensibilització sobre Igualtat d’Oportunitats.
 • Com Implantar un Pla d’Igualtat en la seva empresa. Curs d’Experts.
 • Curs Teòric per a la Implantació d’un Pla d’Acompanyament.
 • Professionals en Igualtat.
 • La Revolució Masculina.
 • Conciliació, Igualtat, Talent i Ambició.
 • Xerrades, Conferències, Ponències sobre l’Igualtat d’Oportunitats.

 

Formació CONCILIACIÓ

 • Gestió de Persones sota un model de Conciliació Negoci-Persones.
 • Jornada de sensibilització sobre conciliació de la Vida Professional i Personal.
 • Com dissenyar un Programa de Conciliació en l’Empresa.
 • Sessió Informativa sobre la Certificació EFR Entitat Familiarment Responsable
 • Curs Teòric per a la implantació d’un Programa de Conciliació en l’Empresa.
 • Conciliació, Igualtat, Talent i Ambició.
 • Xerrades, conferències, ponències sobre Conciliació de la vida Personal i Professional.
 • Taller: Directius davant la Conciliació.
 • Com dissenyar un programa de Conciliació viable i útil sense renunciar als objectius de negoci.
 • Com dissenyar un programa de Conciliació que generi compromís.
 • Curs per a Millorar la Conciliació. PROTAGONITZA LA TEVA VIDA.
 • Més enllà de la Conciliació: LA GRAN RUTA.
 • RUTA PER A DOS. La conciliació vista en parella.

 

Formació: ENTORNS LLIURES D’ASSETJAMENT

 • Com Implantar un PROTOCOL D’ASSETJAMENT a l’empresa.
 • Jornada de sensibilització sobre la Gestió de l’assetjament per a les autoritats.
 • Curs d’Embaixadors Linia Igualtat en Gestió d’assetjament.
 • Formació / Comunicació en Linia Igualtat.
 • Curs d’Experts en Prevenció i Gestió d’assetjament.

 

Si ho prefereix, dissenyem els seus programes a mida. Si no disposem del programa que busca, truqui’ns i treballem junts.

Som experts en Conciliació, Igualtat, Beneficis, Retribució, Certificació EFR, Clima Laboral, Comunicació Interna i Cultura d’empresa. Acompanyem el Canvi.

La nostra raó d’ser: ajudar als nostres clients a construir una relació empresa-empleats basada en el compromís mútu i l’assoliment compatible d’objectius personals i de negoci.
Volem ser el referent en serveis per a empleats, per l’eficàcia de les nostres solucions, la seva simplicitat i l’impacte favorable en la vida de les persones i de l’organització.

EEmpreses com Repsol, CocaCola, Mondeléz, Casbega, Vector o Colgate ofereixen als seus empleats els nostres programes. Amb ells la seva vida és més fàcil, millora la seva conciliació, les seves gestions són més senzilles, i accedeixen a privilegis i avantatges i el seu treball es converteix també en un espai de recolzament.