Consultoria

Consultoria
Consultoria

Som experts en Conciliació, Igualtat, Beneficis, Retribució, Certificació EFR, Clima Laboral, Comunicació Interna i Cultura d’empresa. Acompanyem el Canvi.

L’acompanyem a través del canvi.

A través de la nostra Línia de Consultoria assessorem als nostres clients en el desenvolupament de programes, mesures i intervencions en relació amb la gestió de persones i la creació d’una cultura d’empresa orientada als resultats i a les persones de forma equilibrada. Treballem amb el nostre client en el diagnòstic, disseny i implantació de processos de millora constant en aquest camp, involucrant a tots els estaments rellevants: alta direcció, recursos humans, líders, autoritats i empleats.

També acompanyem als nostres clients a l’assoliment i manteniment de certificacions externes com EFR i el distintiu Igualtat en l’Empresa.

Aquests són alguns dels projectes tipus:

 • Employer Branding i desenvolupament del posicionament com a empresari.
 • Pla d’Igualtat
 • Certificació EFR
 • Creació de Programes i Mesures de Conciliació viables i amb sentit per al seu negoci.
 • Distintiu Igualtat i mateniment del mateix.
 • Desenvolupament d’una Cultura de Conciliació i/o d’Igualtat d’Oportunitats.
 • Programes d’Atracció, Retenció i Compromís (PROJECTE ARCE)
 • Estudis de Retribució – Igualtat d’Oportunitats.
 • Clima Laboral i intervencions per a la seva millora.
 • Lideratge Excel·lent
 • Implantació de models de Treball Col·lectiu Eficient. Agenda Sincronitzada i Gestió Col·lectiva del Temps, que tenen com a resultat una major eficiència organitzativa i una millora de la Conciliació sense afectar els resultats de negoci.
 • Implantació de processos de Gestió de Persones. Coaching de RRHH.
 • Gestió del Canvi en processos d’implantació de noves polítiques de Teletreball, Canvis de Seu, o qualsevol situació que requereixi un canvi organitzatiu, grupal i individual.

Un equip multidisciplinari que treblla integrant les visions de Màrqueting, Comunicació i Aprenentatge en accions formatives útils i atractives. És Formació - Acció

La nostra raó d’ser: ajudar als nostres clients a construir una relació empresa-empleats basada en el compromís mútu i l’assoliment compatible d’objectius personals i de negoci.
Volem ser el referent en serveis per a empleats, per l’eficàcia de les nostres solucions, la seva simplicitat i l’impacte favorable en la vida de les persones i de l’organització.

Empreses com Repsol, CocaCola, Mondeléz, Casbega, Vector o Colgate ofereixen als seus empleats els nostres programes. Amb ells la seva vida és més fàcil, millora la seva conciliació, les seves gestions són més senzilles, i accedeixen a privilegis i avantatges i el seu treball es converteix també en un espai de recolzament.