Comunicació

Comunicació
Comunicació

La nostra raó d’ser: ajudar als nostres clients a construir una relació empresa-empleats basada en el compromís mútu i l’assoliment compatible d’objectius personals i de negoci.
Volem ser el referent en serveis per a empleats, per l’eficàcia de les nostres solucions, la seva simplicitat i l’impacte favorable en la vida de les persones i de l’organització.

En RRHH posem molt d’esforç en la inversió i poc en la comunicació.

El resultat: moltes vegades feles m coses molt bé, o invertim en mesures de compromís, programes, introduim millores… però no aconseguim que es valorin adequadament. No obtenim una valoració positiva del retorn de la nostra inversió.

Independentment del moment que està vivint el mercat laboral, a les empreses els interessa projectar una imatge d’Empresari Preferit, d’acord a la seva estrategia de RRHH. Com millor sigui el seu Employer Branding, millors professsionals podrà atraure i més desitjada serà la seva empresa. Sigui com sigui, tindrà una reputació com a Empresari!. El millor és definir-la i gestionarla per a què sigui la que li interessa. L’ajudem.

A més a més, internament, les empreses amb vocació de desenvolupar una cultura de comrpomís amb els seus empleats, posen en marxa programes de conciliació, plans d’igualtat, mesures de compromís, etc. Tan important és posar-les en marxa, com garantitzar el seu coneixement i utilització per part de les autoritats i els empleats.

Si això no fos prou, la Comunicació pot fer més fàcils les transicions, siguin del tipus que siguin, des d’un canvi de seu fins a un canvi cultural complet.

A través de la nostra Línia de Comunicació, assessorem als nostres clients en el desenvolupament de programes, accions, plans i peces de comunicació interna, orientades cap els seus empleats i aplicant tècniques de Màrqueting Intern, com la creació de la marca de l’empresari o el desenvolupament d’una imatge de amrca d’acord al posicionament que es desitja construir.

Empreses com CocaCola, Glaxo SmithKline, Renault, Schweppes, Ediciones SM o Kraft Foods, actualment Mondelêz, o Centrals Nuclears de Almaráz-Trillo, han confiat en nosaltres per crear Webs, peces, plans i esdeveniments de comunicació interna amb un altre aire.

Una comunicació de qualitat orientada als seus empleats que es tradueix en confiança, ús i valoració de les mesures posades en amrxa, és una de les nostres obssessions a l’implantar qualsevol servei o solució per a empleats i empleades.

Línies de treball en aquest camp:

  • Employer Branding.
  • Gestió del Canvi en stuacions de Canvi (Seu, Fusions, Sistemes…)
  • Comunicació Interna.
  • Esdeveniments amb Missatge.

Som experts en Conciliació, Igualtat, Beneficis, Retribució, Certificació EFR, Clima Laboral, Comunicació Interna i Cultura d’empresa. Acompanyem el Canvi.

Un equip multidisciplinari que treblla integrant les visions de Màrqueting, Comunicació i Aprenentatge en accions formatives útils i atractives. És Formació - Acció

Empreses com Repsol, CocaCola, Mondeléz, Casbega, Vector o Colgate ofereixen als seus empleats els nostres programes. Amb ells la seva vida és més fàcil, millora la seva conciliació, les seves gestions són més senzilles, i accedeixen a privilegis i avantatges i el seu treball es converteix també en un espai de recolzament.